OVER ONS

Harold is meester timmerman en meubelmaker. Daarnaast is hij onderzoeker en gepassioneerd all-round ambachtsman, die met weinig middelen bijzondere creaties kan realiseren. Hij is een hooggevoelig mens, die van jongs af aan al de voorkeur geeft aan zijn intuïtie; zijn gevoel en de energieën die hij ervaart. Hij observeert graag en vraagt zich altijd af waarom zaken zijn zoals ze zijn. In zijn persoonlijk zoektocht naar een betere gezondheid heeft hij ondervonden dat voeding en leefstijl niet zozeer gaan over wat goed of slecht is; maar dat alles meer in balans is. Zijn zoektocht leidde hem naar zijn levensmissie: mensen bewust maken van hun potentieel om weer een onafhankelijk mens te kunnen zijn, in gezondheid en harmonie met de omgeving.

Tussen 1998 en 2001 reisde Harold alleen door negen landen in Zuidelijk Afrika. Hij reed op kompas; verbleef maanden in wildparken, en leefde een lange tijd tussen de Namibische himba’s terwijl hij werkte op de set van de film “Kin“. Hierna werkte hij twee jaar als lichttechnicus voor de populaire Zuid-Afrikaanse band BOO! waardoor hij alle uithoeken van Zuid-Afrika bezocht. Hij organiseerde de kick-off van een Europese tournee en BOO! beleefde zo een lange periode van internationale faam.

Na een korte pitstop in Nederland besloot hij voor onbepaalde tijd de oversteek naar Zuid-Afrika te maken. Met al zijn houtbewerkingsmachines vertrok hij naar Magaliesburg waar hij 25 ha land kocht. Van hier uit runde hij zijn eigen bedrijf en trainde honderden Zuid-Afrikanen uit de nabijgelegen townships vaktechnische vaardigheden en hun eigen bedrijf op te starten. Hij bouwde sets voor de Zuid-Afrikaanse filmindustrie, en maakte high-end designs voor de jetset van Johannesburg. 

In 2008 vertrok Harold naar Malawi, één van de armste landen van Afrika. Hij bouwde vakantiewoningen voor Zuid-Afrikaners in een klein vissersdorpje in het Noordelijkste puntje van Malawi, waar blanken nog een bezienswaardigheid zijn voor de lokale bevolking. Hier ontmoetten Harold en Daphne elkaar. Tussen 2009-2011 werkte Harold als (technisch) adviseur met maatschappelijke organisaties en NGO’s (oa Development Aid from People to People; Nanzikambe Arts), vakscholen (oa Phwezi Foundation for Education and Training), regionale overheden en ondernemers.

Na twee jaar verhuisden Harold en Daphne naar Zuid-Afrika en startten hun eigen onderneming Woodlife en een ‘Center for Craftsmanship’ waar jongeren werden opgeleid. In systematische productielijnen leerden ze diverse gereedschappen en machines gebruiken, met als eindresultaat mooie producten naar Europese standaarden, die landelijk werden verkocht. Eind 2014 keerden Harold en Daphne, met twee kleine kinderen, terug naar Nederland.

Daphne is opgeleid socioloog en in het dagelijks leven projectmanager en verbinder. Ze ondersteunt graag individuen en organisaties in het realiseren van hun plannen. Door middel van procesbegeleiding; planvorming, strategie-ontwikkeling en het regelen van financiering. Daphne spreekt vanwege haar internationale carrière meerdere talen en werkt graag met verschillende nationaliteiten en doelgroepen. Zij schenkt daarbij aandacht aan ieders inbreng en weegt zorgvuldig de verschillende belangen af. Het meest geniet ze wanneer ze haar ervaring in de publieke sector, als adviseur en als zelfstandig ondernemer kan inzetten om partijen succesvol bij elkaar te brengen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Haar missie is om iedereen in zijn of haar ware kracht te zetten.

Na de middelbare school kon Daphne niet kiezen voor een vervolgopleiding. Ze wilde werk- en levenservaring opdoen en werkte via Humana een jaar in Denemarken en Angola, op een school voor straatkinderen. Tijdens haar opleiding Algemene Sociale Wetenschappen studeerde ze een semester in Rio de Janeiro, en met een beurs van de Rabobank deed ze haar afstudeeronderzoek bij Plan International in Ghana. Dit legde de basis voor haar internationale carrière.

Haar eerste baan was als trainee bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; na een korte periode op het Departement stapte ze over naar onderzoeksfinancier NWO. Ze bouwde mee aan de verdere internationalisering van de Nederlandse wetenschap, door afstemming op Europees niveau tussen financiers te organiseren en gezamenlijke programma’s te ontwikkelen. Hierin werkte ze nauw samen met de Nederlandse overheid; de Europese Commissie en de European Science Foundation. Ook gaf ze op hoog bestuurlijk niveau strategisch advies over de internationale koers van NWO en werkte hierin nauw samen met WOTRO Science for Global Development.

In 2009 zegde ze haar baan op om zich met Harold in Noord-Malawi te vestigen. Ze richtte een stichting op ter bevordering van vaktechnisch onderwijs en ondernemerschap in Afrika. Ze verwierf fondsen voor een ‘community engagement programma’ en zette dit programma op bij een Brits / Malawiaans medisch onderzoeksinstituut gericht op hiv/tuberculose. In Zuid-Afrika richtten Harold en Daphne samen Woodlife Center for Craftsmanship op. Tussendoor werden twee kinderen geboren (2011 en 2013). Eind 2014 repatrieerde het gezin naar Nederland.

In de periode van 2015-2020 werkte Daphne als senior consultant voor het adviesbureau Birch Consultants. Zij hielp mbo- en hbo instellingen verbinding te leggen met het regionale werkveld (bedrijven en maatschappelijke organisaties, overheden); een gezamenlijke agenda op te stellen; plannen te ontwikkelen en subsidies te aanvragen. Als kwartiermaker, interim manager en programmamanager bouwde zij verschillende expertisecentra en consortia, en werkte oa voor Hogeschool Inholland; ROC Midden Nederland, Hogeschool van Amsterdam, Parkstad Limburg, verschillende MKB-ers, Vereniging Milieudefensie en verschillende brancheverenigingen.

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”
― Nikola Tesla